Nettbutikken er stengt på ubestemt tid. Send epost til hei@spiseturisten.no om du lurer på noe.

Spiseturisten er en liten bedrift og har på nåværende tidspunkt 1-2 produksjonsdager i måneden. Nå du bestiller varer vil de være tilgjengelig for henting etter maks to uker. Ca. leveringstid eller neste produksjonsdato er angitt i toppen av nettsiden.

Fast hentested vil være på plass om ikke lenge, men inntil videre må henting avtales pr epost når bestillingen er lagt inn.

Generelle betingelser

Salgsbetingelsene på denne siden utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer fra spiseturisten.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hentepunkter i Oslo.

Partene

I de følgende vilkår betegnes Spiseturisten ved Trine Færaas, hei@spiseturisten.no, org.nr 926426214 som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, emballasje m.m.

Våre innkjøpspriser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på samtlige varer. Skrive-/ trykkfeil kan forekomme, ved feilprising forbeholder vi oss retten til å refundere pengene i stedet for å levere varen.

Betaling

Det er foreløpig kun mulig å betale med Vipps i nettbutikken. Kjøpesummen reserveres på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen er klar for opphenting.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt varen.

Ved hentepunktskjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.

Hvis ikke leveringstid fremgår av bestillingsbekreftelsen, skal selger informere om leveringstid og opphentingsdato til kjøper senest innen 14 dager. Hjemlevering tilbys per i dag ikke.

Uavhentede bestillinger

Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt/tidsintervallet, må spiseturisten.no motta beskjed om dette senest 24 timer før opprinnelig tildelt hentetidspunkt. Beskjeden skal sendes til hei@spiseturisten.no og det vil da avtales nytt tidspunkt for henting.

Angrerett

Fordi varene som selges er ferskvare som må kastes og ikke kan brukes eller videreselges av hensyn til helsevern tilbyr vi ikke angrerett eller retur i hht. §22 i Angrerettloven.

Reklamasjon

Mener du at det er noe feil med varen du har fått ta kontakt på epost hei@spiseturisten.no.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen 14 dager etter at den ble oppdaget gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Les mer om personvern på spiseturisten.no her.